Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

Sve kategorije

Izgradnja veletržnice ribe i ribljih proizvoda u Tribunju

Status: Zatvoren od 11.04.2011.
Referenca: EuropeAid/131009/M/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Ovaj ugovor uključuje izvođenje svih radova potrebnih za završetak izgradnje objekta veletržnice u Tribunju kao mjesta za prvu prodaju ribe i ribljih proizvoda.
Radovi će se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za graditeljstvo (New Red Book), odgovarajućim posebnim uvjetima te važećoj legislativi iz područja izgradnje. Svi radovi bi trebali biti izvršeni u skladu sa izdanom građevnom dozvolom ( Rješenjem o uvjetima građenja) i odgovarajućom projektnom dokumentacijom. Ugovor obuhvaća sve građevinske, instalaterke i obrtničke radove za dovršetak objekta veličine cca 399 m2, uključujući i radove na ugradnji rashladnih uređaja,uređenju okoliše te priključenju na komunalnu infrastrukturu.

Dokumenti

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac-građevinski radovi u Pirovcu

Status: Zatvoren od 19.10.2011.
Referenca: EuropeAid/131915/M/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Svrha ovog natječaja je dodjela ugovora o sanaciji i zatvaranju postojećeg odlagališta otpada Šljukine njive u Pirovcu, Šibensko-kninska županija, kao i premještanje građevinskog otpada s okolnog zemljišta.
Dokumenti

Unapređenje četiri odabrane dugoročne veterinarske i fitosanitarne granične inspekcijske postaje - Izgradnja graničnh inspekcijskih postaja u Metkoviću, Karasovićima i Luci Ploče- ponovna objava

Status: Zatvoren od 21.05.2012.
Referenca: EuropeAid/132593/M/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Predmetni Ugovor o izvođenju radova obuhvatiti će izvršenje svih radova potrebnih za izgradnju triju objekata graničnih inspekcijskih postaja predviđenih za obavljanje fitosanitarne i veterinarske inspekcije. Navedeni objekti dijelovi su kompleksa graničnih prijelaza na tri različite lokacije: cestovni granični prijelazi u Metkoviću i Karasovićima, te granični prijelaz u Luci Ploče.Ukupna površina svih objekata iznosi cca 3.220,00 m2 uz maksimalnu udaljenost između gradilišta od 131 km.
Dokumenti

Obnova Maškovića hana u Vrani – Radovi

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/132680/M/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Han je iznimna spomenička i reprezentativna građevina izgrađena kao tvrđava od fino klesanih kamenih blokova s pravokutnim tlocrtom, dimenzija 61x52 m i površinom od preko 3000 četvornih metara. Glavni projekt predviđa rekonstrukciju Hana i revitalizaciju njegove prvobitne namjene. Postojeća građevina ima prizemlje i prvi kat, a iskapanja su vršena samo u prostoru koji je služio kao septička jama (sjeveroistočno krilo) i jednom manjem skladišnom prostoru (jugoistočno krilo). U jugozapadnom dijelu građevine predviđa se izgradnja podzemne etaže. Cjelina Hana imati će nove instalacije (vodoopskrbu, kanalizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i električnu energiju) i koristiti će se kao motel, restoran, maloprodajni prostor za poljoprivredne i druge lokalne proizvode i turističke informativne punktove. Ugovor o izvođenju radova provodit će se u skladu s FIDIC uvjetima za građevinske ugovore (Nova crvena knjiga) odnosno u skladu s posebnim uvjetima. Sve radove treba izvesti sukladno izdanoj Potvrdi.

Dokumenti
Povratak na vrh