Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

Sve kategorije

Pružanje savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzećima, faza II

Status: Zatvoren od 15.10.2012.
Referenca: EuropeAid/130991/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika. Svrha projekta je poboljšanje kvalitete i raspoloživosti usluga pružanja potpore u poslovanju malim i srednjim poduzetnicima putem promoviranja izravnih konzultantskih i savjetodavnih usluga s posebnom usmjerenošću na slabije razvijene regije RH kao i promoviranje sustava E4E obrazovanja za poduzetništvo. Savjetodavne usluge će se pružati u područjima poput osiguranja kvalitete, marketinga i razvoja proizvoda. No, opseg savjetodavnih usluga moći će se proširivati tijekom provedbe ugovora na temelju procjene potreba malih i srednjih poduzeća.
Dokumenti

Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja, faza II

Status: Zatvoren od 01.09.2011.
Referenca: EuropeAid/130993/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj projekt pridonijeti će većem iskorištenju "e-poslovnih" i "e-komercijalnih" mogućnosti od strane malih i srednjih poduzetnika u ciljanim područjima kroz dostavu kvalitetnih informacija, treninga i savjeta srednjem i malom poduzetništvu putem centara za potporu u poslovanju.
Dokumenti

Unapređenje jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima

Status: Zatvoren od 20.01.2012.
Referenca: EuropeAid/130994/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Osnovna svrha ovog ugovora je unapređenje funkcioniranja i upravljanja prekršajnih sudova.
To će se postići kroz nadogradnju postojećeg sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima (JCMS), razvoj integriranog sustava upravljanja sudskim predmetima (ICMS), primjenu kompatibilnih i interoperabilnih modula, te kroz obuku krajnjih korisnika.
Dokumenti

Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove

Status: Zatvoren od 30.09.2011.
Referenca: EuropeAid/130937/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha projekta je uspostavljanje efikasnije sudske uprave i sustava upravljanja sudskim spisima u 33 općinska suda u Republici Hrvatskoj nastavljajući se na rezultate prethodnih i tekućih projekata vezanih za uspostavu eSpisa (ICMS), financiranih putem Europske Unije i Svjetske Banke. Rezultati koje je potrebno ostvariti kroz projekt su sljedeći: implementacija pouzdanog, učinkovitog i održivog sustava za upravljanje sudskim spisima u 33 općinska suda, osposobljavanje zaposlenika Ministarstva pravosuđa i sudskih djelatnika za budućne efektivno i efikasno korištenje eSpisa, uspostava unutarnje i vanjske mrežne usluge eSpisa.
Dokumenti
Povratak na vrh