Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

Sve kategorije

Razvoj IT sustava za međunarodnu pravnu pomoć

Status: Zatvoren od 13.08.2012.
Referenca: EuropeAid/132175/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog ugovora je razviti i instalirati informatički sustav (ILA) međunarodne pravne pomoći kojim će se povećati učinkovitost i transparentnost cjelokupnog vođenja pravnih slučajeva u Sektoru za međunarodnu pravnu pomoć u Ministarstvu pravosuđa. Od konzultanta se očekuje da provede analizu sličnog IT sustava u Europskoj uniji i na temelju te analize izradi IT sustav koji će omogućiti učinkovito praćenje pravnih slučaja i mogućnosti naprednog pretraživanja. Također, novi IT sustav mora podržati funkcionalnost izvještavanja i statističkih pregleda te omogućiti digitalnu razmjenu podataka s nacionalnim i međunarodnim institucijama. Ovaj projekt uključuje i osposobljavanje zaposlenika za učinkovito korištenje novog IT sustava.
Dokumenti

Akcijski plan za razvoj riječnog brodarstva u Hrvatskoj

Status: Zatvoren od 14.01.2013.
Referenca: EuropeAid/132133/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora je priprema Akcijskog plan za razvoj unutarnjih plovnih putova u Hrvatskoj. Akcijski plan će se utvrditi mjere i preporuke potrebne za uspostavu stimulativnog i konkurentnog okruženja za razvoj brodara u skladu s Europskim akcijskim programom.
Dokumenti

Podrška uspostavi komponenti Integriranog sustava zemljišne administracije (ISZA) u Državnoj geodetskoj upravi

Status: Zatvoren od 30.08.2012.
Referenca: EuropeAid/132113/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Projekt je podijeljen u 4 komponente s ciljem ubrzanja učinkovitosti poslovnih procesa u Državnoj geodetskoj upravi. Opseg projekta je: (i) pokretanje homogenizacije katastarskih planova u Republici Hrvatskoj na području 106 katastarskih općina korištenjem digitalnih ortofotokarata i izrada natječajne dokumentacije za daljnju homogenizaciju, (ii) razvoj i instalacija GIS-om podržanog adresnog registra uključujući migraciju podataka, (iii) poboljšanje Geoportala Državne geodetske uprave, (iv) uvođenje elektroničkog upravljanja dokumentima u drugostupanjska postupanja (e-case).
Dokumenti

Rekonstrukcija Maškovića Hana u Vrani - nadzor radova

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/131853/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Konzultant će obavljati poslove nadzora i kontrole radova za kompletnu rekonstrukciju Maškovića Hana u Vrani (općina Pakoštane, Zadarska županija) u ime Ugovaratelja. Konzultant će izvršavati svoje obveze u skladu s FIDIC Općim uvjetima ugovora (Nova Crvena Knjiga), te važećim zakonima RH. Maškovića Han je monumentalna građevina pravokutnog tlocrta. Sagrađen je kao tvrđava od rezanih kamenih blokova. Ukupna površina na kojoj će se vršiti rekonstrukcija je oko 3000 m2. Duljina ugovora je 28 mjeseci.
Dokumenti
Povratak na vrh