Naslovnica » O SAFU » Pretpristupni fondovi » Arhiva nadmetanja i poziva

Sve kategorije

Izgradnja kapaciteta i bespovratne pomoći građanskim udrugama za socijalna pitanja

Status: Zatvoren od 16.01.2006.
Referenca: EuropeAid/121753/C/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj programa jest podizanje kvalitete socijalnih usluga, te na taj način unapređenje borbe protiv siromaštva i nejednakosti kao i kulture dijaloga, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Projekt bi trebao pomoći jačanju pružanja socijalnih usluga u područjima u kojima treći sektor donosi dodanu vrijednost i gdje država ne uspijeva ili nije u mogućnosti davati te usluge.

Dokumenti

Izgradnja kapactiteta za mjesna Vijeća manjina

Status: Zatvoren od 18.01.2006.
Referenca: EuropeAid/121774/C/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je istraživanje pravnih mogućnosti Vijeća manjina za uspostavljanje zajedničkih koordinacijskih tijela na različitim nivoima i uspostavljanje dobre zajedničke suradnje njihovih političkih predstavnika, a također i s nacionalnim i lokalnim vlastima.
Dokumenti

Izgradnja kapaciteta na području zaštite potrošača

Status: Zatvoren od 06.05.2005.
Referenca: EuropeAid/116967/D/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je postići visoku razinu zaštite potrošača u Hrvatskoj uz zaštitu zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa potrošača, daljnje usklađivanje Zakona o zaštiti potrošača s Pravnom stečevinom Zajednice, jačanje institucija i udruga koje promiču zaštitu potrošača, razinu stručnog znanja djelatnika vladinih i nevladinih organizacija itd.
Dokumenti

Veća mobilnost u visokom školstvu: politika i zakoni o priznavanju diploma

Status: Zatvoren od 05.05.2003.
Referenca: EuropeAid/115152/D/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je potpora usklađivanju hrvatskog visokoškolskog obrazovnog sustava sa standardima i praksom država članica EU, čime se otvara put priznavanju diploma i olakšava proces hrvatskog približavanja europskim integracijama.
Dokumenti
Povratak na vrh