Preskoči na sadržaj

PHARE 2006

Glavna revizija klasifikacije i poboljšanje načina obrade tematskih statističkih podataka

Status: Zatvoren od 21.07.2008.
Referenca: EuropeAid/125621/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje potpore Državnom zavodu za statistiku RH
pomoću nabave informatičke opreme (hardvera and softvera).
Dokumenti
PHARE 2006
Povratak na vrh