Preskoči na sadržaj

PHARE 2006

Usklađivanje i objava sudske prakse - tehnička pomoć

Status: Zatvoren od 21.07.2008.
Referenca: EuropeAid/125865/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je pojačanje administrativnih kapaciteta Centra za sudsku praksu i administrativnih jedinica odgovornih za sudsku praksu u relevantnim
sudovima. Ovim projektom se treba implementirati sustav pohrane dokumenata i zapisa u elektronskom obliku koji će biti u mogućnosti da upravlja aktivnim i pohranjenim dokumentima na nacionalnom nivou koji će se koristiti u 50 prethodno odabranih sudova.
Dokumenti
PHARE 2006
Povratak na vrh