PHARE 2005

Implementacija sustava za automatsku identifikaciju brodova - nabava opreme

Status: Zatvoren od 27.04.2007.
Referenca: EuropeAid/123414/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj projekta je nabava i instalacija opreme za 13 baznih stanica na unaprijed
određenim lokacijama i njihovo spajanje na jedinstvenu mrežu.
Dokumenti
PHARE 2005
Povratak na vrh