PHARE 2005

Uspostavljanje mreže "CROPOS"

Status: Zatvoren od 16.07.2007.
Referenca: EuropeAid/123601/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavni cilj ovog projekta je uspostavljanje globalnog sustava za pomoć pri navigaciji - CROPOS.
CROPOS sustav se sastoji od 30 referentnih postaja i jednog kontrolnog centra. Obveze ugovaratelja su isporuka i instalacija posebnog softvera i ostalih potrepština kao i edukacija osoblja i pružanje potpore za korisnike softvera po potrebi.
Dokumenti
PHARE 2005
Povratak na vrh