PHARE 2005

Pojačanje izgradnje kapaciteta

Status: Zatvoren od 17.08.2007.
Referenca: EuropeAid/123294/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je poboljšanje planiranja i implementacije PHARE/IPA
fondova u RH u svrhu ubrzanja procesa implementacije pravne stečevine EU.
Ovaj projekt obuhvaća tehničku pomoć u izradi studija izvedivosti, obuku
u programiranju, dizajniranju projekata, planu nabave, izradi natječajne
dokumentacije i procjena utjecaja na okoliš.
Dokumenti
PHARE 2005
Povratak na vrh