CARDS 2004

Nabava opreme za kontrolu državnih granica - Lot 4 (ponovno objavljivanje natječaja)

Status: Zatvoren od 21.05.2007.
Referenca: EuropeAid/122949/D/SUP/HR - Lot 4, re-launch
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavni cilj projekta je modernizacija kontrole državnih granica uz nabavku opreme za Graničnu policiju u svrhu postizanja EU standarda u obavljanju dužnosti u svezi granične kontrole.
Dokumenti
CARDS 2004
Povratak na vrh