CARDS 2004

Nabava opreme za implementaciju projekata za regionalni razvoj od organizacija u Karlovcu, Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji

Status: Zatvoren od 08.03.2007.
Referenca: EuropeAid/124416/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je potpora vladinim i nevladinim organizacijama, te organizacijama za obrazovanje putem nabave opreme za obrazovanje i ostalu opremu u sektorima poljoprivrede i proizvodnju hrane, mehanika i elektroinžinjering, obrada drva, informatička i ostala podrška.
Otkazan je natječaj za Lotove 1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14,15.
Dokumenti
CARDS 2004
Povratak na vrh