CARDS 2004

Unapređivanje upravljanja sudovima i sudskim predmetima na Visokom prekršajnom sudu i odabranim prekršajnim sudovima - nabava opreme

Status: Zatvoren od 18.06.2007.
Referenca: EuropeAid/124278/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Opći cilj projekta je unaprijediti djelovanje i funkcioniranje hrvatskog pravosudnog sustava i pridonijeti uvođenju vladavine prava. Svrha projekta je potpora i poboljšavanje djelovanja i funkcioniranja Visokog prekršajnog suda i odabranih prekršajnih sudova.
Dokumenti
CARDS 2004
Povratak na vrh