CARDS 2004

Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaštite okoliša

Status: Zatvoren od 02.02.2007.
Referenca: EuropeAid/123910/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Opći cilj projekta je povećanje sposobnosti Hrvatske radi udovoljavanja standardima EU-a.
Svrha projekta je urediti prihvaćanje, primjenu i provedbu hrvatskog zakonodavstva o okolišu u skladu sa zakonodavstvom i standardima o okolišu EU-a, na temelju Projekta CARDS 2002 o strategiji usklađivanja, kao i na temelju planova usklađivanja koji će biti osmišljeni za sljedeća područja pravne stečevine Zajednice; zbrinjavanje otpada, zagađenje zraka i industrijsko zagađenje, te upravljanje rizicima.
Dokumenti
CARDS 2004
Povratak na vrh