CARDS 2004

Razvoj Centra izvrsnosti mehatronike u Karlovačkoj županiji

Status: Zatvoren od 15.12.2006.
Referenca: EuropeAid/123913/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog ugovora je: (A) Potpora uspostavljanju Centra izvrsnosti mehatronike u Karlovcu (mehatronika je ovdje definirana kao polje koje je nastalo kao spoj elektronike, mehanike
i informatike); (B) potpora razvoju uz edukaciju i trening koji su u skladu sa zahtjevima
razvoja Centra i koji potiču inovacije; (C) Potpora razvoju uz "Regiju učenja" koja ima
ulogu platforme za inovativne regionalne poslovne strategije.
Dokumenti
CARDS 2004
Povratak na vrh