Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Priprema za eCTD i implementaciju digitalnog arhivnog informacijskog sustava (faza II)

Status: Otkazan
Referenca: EuropeAid/129381/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Ovaj ugovor se smatra dijelom projekta "Priprema za eCTD i implementaciju digitalnog arhivnog informacijskog sustava" iz IPA komponente I - Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija. Navedeni projekt se sastoji od dva ugovora. Softver bi trebao sadržavati modul za upravljanje dokumentima, potpuno funkcionalni modul za upravljanje poslovnim procesima, te modul za konverziju (migraciju) datoteka.
Softver bi trebao biti prilagođen za održavanje svih digitalnih i digitaliziranih zapisa, te za upravljanje svim poslovnim procesima u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh