Preskoči na sadržaj

CARDS 2002/OBNOVA

Veća mobilnost u visokom školstvu: politika i zakoni o priznavanju diploma

Status: Zatvoren od 05.05.2003.
Referenca: EuropeAid/115152/D/SV/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je potpora usklađivanju hrvatskog visokoškolskog obrazovnog sustava sa standardima i praksom država članica EU, čime se otvara put priznavanju diploma i olakšava proces hrvatskog približavanja europskim integracijama.
Dokumenti
CARDS 2002/OBNOVA
Povratak na vrh