Preskoči na sadržaj

IPA komponenta III c

Izgradnja kapaciteta stručnjaka za područje obavljanja poslovnih usluga i ustanova zaduženih za pružanje potpore u poslovanju

Status: Zatvoren od 06.11.2009.
Referenca: EuropeAid/128603/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta stručnjaka za područje obavljanja poslovnih usluga, te ustanova zaduženih za pružanje potpore u poslovanju putem poboljšanja kvalitete njihovog rada i raspoloživosti usluga pružanja potpore u poslovanju malim i srednjim poduzetnicima. Aktivnosti u svezi ovog projekta će obuhvatiti razvoj stručnih sposobnosti pružatelja usluga u svrhu pružanja potpore malim i srednjim poduzetnicima, te poticanja istih na korištenje navedenih usluga i pripremanja ustanova za pružanje potpore u poslovanju za nadolazeće Strukturne Fondove.
Dokumenti
IPA komponenta III c
Povratak na vrh