Preskoči na sadržaj

IPA komponenta III a

Tehnička pomoć za obnovu luke Vukovar - Nova luka istok

Status: Zatvoren od 03.08.2012.
Referenca: EuropeAid/127637/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Predmet ovog ugovora je priprema projektne dokumentacije za obnovu luke Vukovar. To podrazumijeva pregled i izmjenu i/ili dopunu postojećeg idejnog projekta, provedbu geotehničkih istražnih radova za razinu glavnog projekta, dopunu Studije utjecaja na okoliš (ukoliko je potrebno), te izrada glavnog projekta za obnovu Luke Vukovar (s tehničkim specifikacijama, nacrtima i troškovnikom) prema osnovi postojećeg idejnog projekta. Odabrani konzultant ima obvezu pripremiti svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za dobivanje građevinske dozvole u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Obvezan je također izraditi i sve potrebne izmjene u skladu sa primjedbama i zahtjevima ugovornog tijela, kao i svih stranaka u postupku ishođenja građevinske dozvole. Nadalje, odabrani konzultant obavezan je pripremiti kompletnu IPA/SF projektnu aplikaciju (uključujući dopunu postojeće Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi) i kompletnu natječajnu dokumentaciju za izvođenje građevinskih radova, nadzor radova i nabavu opreme.
Dokumenti
IPA komponenta III a
Povratak na vrh