Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Godišnja najava objave shema za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa IPA 2010, komponenta I TAIB

Status: Zatvoren
Referenca: Grants - IPA 2010 TAIB
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Cilj projekta je osnaživanje utjecaja organizacija civilnog društva u Hrvatskoj njihovim uključivanjem u javne politike i politike vezane za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije u područjima koja zahtijevaju daljnji razvoj i nadgradnju civilnog dijaloga te aktivniji doprinos civilnog društva pri ispunjenju političkih kriterija za članstvo u EU, posebice u području borbe protiv korupcije, prevencije nasilja među mladima i djecom, promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i antidiskriminacijske politike te promociji i praćenju politika održivog razvoja i zaštite okoliša.

Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh