Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/130302/M/ACT/HR
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju kapacitete organizacija civilnog društva i njihovih partnerskih organizacija kako bi preuzele aktivnu ulogu pri javnom zagovaranju, nadgledanju i korektivnoj ulozi naspram javnog sektora u ključnim područjima procesa pristupanja EU kao što su demokratizacija i ljudska prava (npr. prava osoba s obzirom na dob, zdravstveni status, etničko podrijetlo, spol, spolnu orijentaciju, socijalni ili ekonomski status, rod, itd) te povratak izbjeglica i integracija srpske nacionalne manjine posebice na regionalnoj razini. Natječaj će se financirati sredstvima pomoći Europske unije iz programa pretpristupne pomoći IPA 2009 - National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2009 (under Civil Society Facility).
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh