IPA komponenta I

Nabava opreme za modernizaciju kontrole državnih granica

Status: Zatvoren od 20.02.2012.
Referenca: EuropeAid/129601/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavna svrha ovog projekta je daljnji doprinos razvoju učinkovitog integriranog upravljanja državnom granicom, što će omogućiti veću sigurnost na međunarodnim granicama, te smanjiti prekogranični kriminal i ilegalnu mirgraciju. Nabava ručnog ili daljinski upravljanog "thermal imagera" unutar Lota 1 - Oprema za nadzor granica je od velike važnosti za obavljanje aktivnosti u svezi zaštite državnih granica stoga što omogućuje identifikaciju i nadzor objekata/osoba, posebice u uvjetima smanjene vidljivosti. Nabava sustava za ispitivanje dokumentacije s štampačem će se izvršiti u sklopu Lota 2 - Oprema za kontrolu granica, što će omogućiti dodatno ispitivanje dokumenata sumnjive autentičnosti pomoću vizualne inspekcije, ispitivanja pomoću UV-lampe, te pomoću uređaja za intenzivnu inspekciju putnih dokumenata.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh