IPA komponenta I

Nabava opreme za Agenciju za civilno zrakoplovstvo i Agenciju za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Status: Zatvoren od 04.11.2011.
Referenca: EuropeAid/129468/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je pružanje potpore Agenciji za civilno zrakoplovstvo i Agenciji za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova
pri ispunjavanju uvjeta za poboljšanje sigurnosti zrakoplova. To će se djelomično ostvariti na slijedeći način: nabavom IT opreme (poput poslužitelja, PC-eva, laptopa i mrežne opreme); nabavom specijaliziranog softvera (poput "E-learning" i "Computer Based Testing" softvera); softvera za kontrolu pristupa i "Timekeeping" softvera; standardnog softvera za Upravu civilnog zrakoplovstva; audiovizualne opreme (poput projektora i projekcijskih ekrana), te terenske opreme (poput generatora električne struje, mobilnih klima uređaja i plinskih grijača).
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh