IPA komponenta I

Nabava opreme za jačanje kapaciteta institucija za krv, tkiva i stanice

Status: Zatvoren od 26.04.2013.
Referenca: EuropeAid/133631/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha ugovora je nabava i isporuka medicinske opreme za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i Banku krvi kako bi se povećala dostupnost, kvaliteta i sigurnost krvi, tkiva i stanica za ljudsku primjenu i osigurala najviša moguća razina javne zdravstvene zaštite.

Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh