IPA komponenta I

Nabava laboratorijske opreme, hladnjača i vozila za Hrvatsku veterinarsku službu

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/133368/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Predmet ugovora je nabava, dostava, istovar, instalacija (Lot 3, 4, 5) i edukacija (Lot 4, Lot 5) za laboratorijsku opremu, hladnjača i rashladnih vozila za poboljšanje kvalitete uzoraka i dijagnostičkog kapaciteta Nacionalnog referentnog laboratorija za bjesnoću. Rashladna vozila će se nabaviti kako bi se osigurao hladni lanac, te poboljšala kvaliteta dostavljenih uzoraka. Nadalje, stacionarne hladnjače u svakoj ispostavi Hrvatskog veterinarskog instituta će osiguravati odgovarajuću temperaturu uzoraka prije početka testiranja. Stacionarne hladnjače će biti odijeljene u dva dijela, prvi dio je predviđen za uzorke prije testiranja, a drugi dio služi za odlaganje lešina, nakon testiranja do transporta u objekt za neškodljivo uništavanje (kafileriju). Laboratorijska oprema se nabavlja u svrhu očekivanog povećanja količine uzoraka u skladu s aktivnostima vezanih za procjenu pokrivenosti i učinkovitost oralne vakcinacije.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh