Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom – 2. pokretanje postupka

Status: Zatvoren od 15.10.2013.
Referenca: EuropeAid/134512/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavni cilj projekta je daljnji doprinos razvoju učinkovitog i ojačanog integriranog sustava upravljanja granicom u Republici Hrvatskoj, koji će uspostaviti veću sigurnost na međunarodnim granicama te umanjiti prekogranični kriminal i ilegalnu migraciju. Svrha projekta je daljnji razvoj učinkovitih carinskih i graničnih kontrola na graničnim postajama koje će biti u stanju osigurati prikladnu zaštitu, te opremanje granične policije u svrhu dostizanja standarda Europske Unije u provođenju graničnih kontrola. Predmet ovog ugovora je nabava opreme za graničnu kontrolu (detektor za narkotike i eksplozive).
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh