IPA komponenta I

Borba protiv krijumčarenja i zlouporabe droga, nabava opreme- lot 4

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/130481/M/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije namjerava sklopiti ugovor o nabavi opreme za lot 4 projekta Borba protiv krijumčarenja i zlouporabe droga u Hrvatskoj sa financijskim sredstvima Europske unije iz programa IPA 2007.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh