Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Nabava opreme za nacionalni informacijski sustav za nadzor zaštite prirode

Status: Zatvoren od 28.01.2013.
Referenca: EuropeAid/132085/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Glavni cilj projekta „Jačanje kapaciteta za pripremu rukovoditeljskih planova te jačanje inspekcije za zaštitu prirode za predložene NATURA 2000 lokacije“ je očuvanje postojeće bio-raznolikosti u Hrvatskoj. Svrha projekta je jačanje inspekcije nadzora za predložene NATURA 2000 lokacije. Predmet nabave je implementacija učinkovitog nadzora za predložene NATURA 2000 lokacije putem nabave i instalacije potrebne IT opreme, pripadajućih aplikacija te ostale opreme potrebne pri radu na terenu: servera za baze podataka, servera za pristup korisnika putem interneta, sustava zaštite pristupa i komunikacijske opremu, računala, monitora, printera, skenera, prijenosnih računala, GPS uređaja, digitalnih fotoaparata, videokamera, mikročip čitača, softvera za sistemski dio sustava i aplikacije, uslužnog softvera za CAD i GIS, aplikacija za upravljanje bazama podataka za GIS i GEO, opreme za hvatanje životinja, dodataka za konfiguraciju te zaštitu sustava.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh