Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Unapređenje jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima

Status: Zatvoren od 20.01.2012.
Referenca: EuropeAid/130994/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Osnovna svrha ovog ugovora je unapređenje funkcioniranja i upravljanja prekršajnih sudova.
To će se postići kroz nadogradnju postojećeg sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima (JCMS), razvoj integriranog sustava upravljanja sudskim predmetima (ICMS), primjenu kompatibilnih i interoperabilnih modula, te kroz obuku krajnjih korisnika.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh