Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Tehnička pomoć u poslovnim statistikama i izrada dokumentacije o kvaliteti podataka

Status: Zatvoren od 24.08.2011.
Referenca: EuropeAid/130422/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Projekt je osmišljen za provedbu strategije koja je usmjerena na sljedeća prioritetna područja: Pripremne aktivnosti za uspostavu sustava kvalitete dokumentacije o kvaliteti podataka i na poslovne statistike, koje se pak sastoje od slijedećih pod-projekata: energija, kratkoročne statistike i poslovne statistike (MEETS). Ova statistička područja se smatraju prioritetnim kako od strane Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (DZS), tako i od Eurostata. Zbog rastuće potražnje od strane korisnika i dionika za sve većom kvalitetom statističkih pokazatelja, u DZS-u postoji potreba za uspostavom sustava kvalitete dokumentacije, a na temelju Kodeksa prakse europske statistike.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh