Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Kampanja osvješćivanja javnosti o jačanju suradnje između agencija koje se bave borbom protiv korupcije u RH

Status: Zatvoren od 20.04.2009.
Referenca: EuropeAid/127411/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je implementacija velike protukorupcijske kampanje u svrhu osvješćivanja javnosti o problemu korupcije i promicanje etičkih standarda za ponašanje u područjima javnog života koja su posebno izložena korupciji.
Predstavnici državne i lokalne uprave, nevladinih organizacija i novinari će biti također uključeni u ovaj projekt putem radionica, "okruglih stolova" i javnih prezentacija. Na taj način će biti bolje informirani i imati više znanja o problemu korupcije.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh