Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Razvoj prilagođenog softvera za skupljanje i upravljanje podacima vezanim za energiju putem weba

Status: Zatvoren od 14.07.2010.
Referenca: EuropeAid/127272/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je uspostavljanje nacionalnog registarskog sustava za prikupljanje, obradu, analiziranje i tumačenje administrativnih i drugih podataka vezanih za energetske bilance u energetskom sektoru, izrada energetske strategije, analizu i promatranje obnovljivih energetskih resursa. Ovi administrativni podaci bit će korišteni za donošenje i provođenje odluka u svezi energetskog sektora RH pomoću razvoja navedenog prilagođenog softvera.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh