Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva

Status: Zatvoren od 27.06.2014.
Referenca: EuropeAid/135870/ACT/ID/HR
Tip natječaja: Bespovratna sredstva
Više informacija: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osiguravaju učinkovitu provedbu EU standarda u poticanju inovativnih oblika filantropije u Republici Hrvatskoj kroz afirmiranje organizacija civilnog društva kao ravnopravnih partnera u poticanju filantropskih inicijativa na lokalnoj razini, razvoj više-sektorskih partnerstava i promicanju individualne i korporativne filantropije u Republici Hrvatskoj. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2012 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2012.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh