Preskoči na sadržaj

ISPA

Nabava opreme za rad i održavanje programa za gospodarenje vodama i otpadnim vodama u Karlovcu, Karlovačka županija, RH

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/128448/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Ugovor o nabavi obuhvaća nabavu potrebne robe i materijala za provedbu inspekcije i održavanja kanalizacijske mreže. Predviđena je nabava slijedeće opreme: dva vozila s visokotlačnim mlaznicama (jedno služi za recikliranje otpadnih voda), uključujući nabavu sigurnosne opreme za određene aktivnosti; jedno manje vozilo s visokotlačnom pumpom, uključujući i nabavu potrebnih instrumenata i alata koje će koristiti tim za održavanje, te instrumente za nadzor kanalizacije, koji se sastoje od opreme za otkrivanje curenja, te CCTV opreme instalirane na vozilo.
Dokumenti
ISPA
Povratak na vrh