Preskoči na sadržaj

ISPA

Izrada studije izvedivosti i procjena utjecaja na okoliš za nadogradnju i modernizaciju uzduž Koridora X (deset) u RH

Status: Otkazan
Referenca: EuropeAid/125331/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Cilj ovog projekta je priprema dokumentacije za procjenu izvedivosti, opravdanosti, te utjecaja na okoliš obnove i modernizacije paneuropskog Koridora X u RH na cijeloj dužini njegove rute od 316 km. Potrebno je izraditi slijedeće dokumente: studiju izvedivosti uključujući skupljanje podataka, prometnu studiju, pregled uvjeta, shemu modernizacije, financijsku i ekonomsku analizu, analizu troškova i koristi, te procjenu stanja okoliša.
Dokumenti
ISPA
Povratak na vrh