Preskoči na sadržaj

IPA komponenta I

Obnova Maškovića hana u Vrani – Radovi

Status: Zatvoren
Referenca: EuropeAid/132680/M/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Han je iznimna spomenička i reprezentativna građevina izgrađena kao tvrđava od fino klesanih kamenih blokova s pravokutnim tlocrtom, dimenzija 61x52 m i površinom od preko 3000 četvornih metara. Glavni projekt predviđa rekonstrukciju Hana i revitalizaciju njegove prvobitne namjene. Postojeća građevina ima prizemlje i prvi kat, a iskapanja su vršena samo u prostoru koji je služio kao septička jama (sjeveroistočno krilo) i jednom manjem skladišnom prostoru (jugoistočno krilo). U jugozapadnom dijelu građevine predviđa se izgradnja podzemne etaže. Cjelina Hana imati će nove instalacije (vodoopskrbu, kanalizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i električnu energiju) i koristiti će se kao motel, restoran, maloprodajni prostor za poljoprivredne i druge lokalne proizvode i turističke informativne punktove. Ugovor o izvođenju radova provodit će se u skladu s FIDIC uvjetima za građevinske ugovore (Nova crvena knjiga) odnosno u skladu s posebnim uvjetima. Sve radove treba izvesti sukladno izdanoj Potvrdi.

Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh