Preskoči na sadržaj

IPA komponenta III a

Provedba RIS i glasovnog VHF sustava na rijeci Savi

Status: Zatvoren od 29.07.2013.
Referenca: EuropeAid/134550/D/SER/HR
Tip natječaja: Usluge
Više informacija: Svrha ovog ugovora je poboljšanje sigurnosti i učinkovitosti plovidbe rijekom Savom kroz uspostavljanje riječnog informacijskog servisa na rijeci Savi. Ugovor obuhvaća nabavu slijedećih usluga: razvitak, ugradnja i povezivanje sustava za nadzor i praćenje, povezivanje sa postojećim elektroničkim sustavom za izvješćivanje, razvitak i ugradnja baze podataka o trupu plovila, ugradnja kopnenih korisničkih radnih stanica, ugradnja korisničkih terminala na plovilima, razvitak i ugradnja glasovnog VHF sustava, povezivanje glasovnog VHF sustava i automatskog identifikacijskog sustava (AIS), povezivanje riječnog informacijskog servisa, potpora u podnošenju zahtjeva za dozvola za AIS bazne stanice, ugradnja nužne informatičke, RIS i VHF opreme, te obavljanje svih potrebnih usluga sa ciljem uspostavljanja potpuno funkcionalnog riječnog informacijskog servisa i glasovnog VHS sustava na rijeci Savi. Odnosna oprema će biti nabavljena kroz zasebni ugovor o nabavi roba.
Dokumenti
IPA komponenta III a
Povratak na vrh