Premještaj iz tijela državne uprave u SAFU

Državni službenici koji su zainteresirani za rad odnosno premještaj u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije mogu dostaviti svoj životopis putem elektroničke pošte [email protected]

Napominjemo da je premještaj moguć jedino kod službenika koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u državnoj službi, na temelju članka 76.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17).

Postupak premještaja

U slučaju premještaja službenika u SAFU, potreban je prethodni pisani sporazum čelnika tijela iz kojeg se službenik premješta i ravnatelja SAFU.

Premještaj po potrebi službe temelji se na slobodnoj ocjeni čelnika tijela o potrebi da se službenik premjesti s jednog radnog mjesta na drugo, a naročito u slučajevima: popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, čiji se poslovi moraju obavljati bez prekida, potrebe povećanja broja izvršitelja zbog povećanog opsega posla, bolje organizacije rada, potrebe za angažiranjem drugog službenika na određenom radnom mjestu radi pravodobnog i efikasnijeg obavljanja određenih poslova i zadataka. Potreba službe mora biti obrazložena.

Povratak na vrh