Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Novosti » Nikolina Tkalčec imenovana vršiteljicom dužnosti ravnatelja SAFU-a

Novosti

Nikolina Tkalčec imenovana vršiteljicom dužnosti ravnatelja SAFU-a

Nikolina Tkalčec imenovana vršiteljicom dužnosti ravnatelja SAFU-a

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade Republike Hrvatske 23. prosinca 2021. Nikolina Tkalčec imenovana je vršiteljicom dužnosti (v.d.) ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja, na razdoblje od šest mjeseci.

Kao diplomirana ekonomistica, Nikolina Tkalčec je tijekom radne karijere većinu iskustva stjecala na poslovima vezanim za programe i projekte financirane iz fondova Europske unije. U SAFU dolazi 2010. godine, a od 2019. do danas zaposlena je na radnom mjestu pomoćnice ravnatelja u Uredu za međunarodne i horizontalne poslove.

Tijekom 11 godina rada u Agenciji, novoimenovana v.d. ravnatelja Tkalčec bila je, između ostalog, zadužena za  koordinaciju rada svih ustrojstvenih jedinica Agencije zbog čega je upoznata s radom svih Ureda unutar Agencije. Osim navedenog, bila je zadužena za prilagodbu procedura za provođenje programa u djelokrugu rada Agencije, razvoj i unapređenje unutarnjih poslovnih procesa te koordinaciju i poslove pripreme za revizijske misije i kontrole drugih tijela kao i osiguravanje  provedbe revizijskih preporuka i preporuka drugih kontrolnih tijela, praćenja provedbe ugovora, izradu i praćenje ostvarenja plana rada Agencije, planova definiranih zajedničkim nacionalnim pravilima i drugim postupovnim procedurama, pripremu podataka i analiza te izvještavanje nadležnih tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova te Europske komisije.

Nikolina Tkalčec, dipl. oec. 
29. listopada 1983. 

Radno iskustvo: 
-svibanj 2019. - prosinac 2021. - pomoćnica ravnatelja u Uredu za međunarodne i horizontalne poslove, SAFU, Zagreb 
-lipanj 2013. - svibanj 2019. - voditeljica Službe za potporu ravnatelju, SAFU, Zagreb 
-srpanj 2010. - lipanj 2013. - tajnica Ureda ravnatelja, SAFU, Zagreb 
-travanj 2010. - lipanj 2010. - stručna suradnica u Odjelu za program za cjeloživotno učenje, Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb 
-ožujak 2008. - srpanj 2009. - stručna suradnica u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Varaždinska županija, Varaždin 
Obrazovanje:
listopad 2002. - listopad 2007., diplomirani ekonomist, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu
Znanje jezika: 
-engleski 
-talijanski 

Sve novosti
Povratak na vrh