Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Kalendar

Kalendar - Sve aktivnosti

22. – 24.07.2020.
Dodaj u Outlook kalendar

Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
ITU - Brownfield na području Urbane aglomeracije Split, ITU - revitalizacija browndield lokacija, ITU - Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora, ITU - Centar za posjetitelje, ITU- Obnova Tvrđave, Zagreb - revitalizacija BF lokacija - otvoreni poziv, Revitalizacija brownfield lokacija UP Zadar,„Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar”, "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine ", "ITU - Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I", „Priprema IRI infrastrukturnih projekata”; „Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa”

Srpanj
Povratak na vrh