Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Kalendar

Kalendar - Sve aktivnosti

Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korinike bespovratnih sredstava na temu „Nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata” u okviru Poziva: ITU – Centar za mlade (faza II.) – Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru”, „ITU - Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison”, „ITU – Mehanika – polivalentni centar”, „ITU - Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka”, „ITU - Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu”, „ITU - Razvoj zone Dračevac - Tehnološki park Split – Dračevac”, "Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek"; „ITU - Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom”, „ITU – Obnova Tvrđave - opremanje“, „ITU - Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – Ekomuzej Bistra”, „ITU- Poljoprivredno – poduzetnički inkubator Brodski Stupnik”, „ITU - VG Poduzetnički inkubator”, “ITU- Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split“, Izgradnja zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku

Vezani dokumenti
Srpanj
Povratak na vrh