Naslovnica » Kalendar

Kalendar - Sve aktivnosti

12. – 13.06.2019.
Dodaj u Outlook kalendar

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
• „Razvoj E-usluga“
• „ITU – Kuća Tambure – Slavonska notna bajka – infrastrukturni radovi“
• „ITU – Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt"
• „Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda"
• „Uspostava Centra dijeljenih usluga“
• „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine - faza 2“

Lipanj
Povratak na vrh