Preskoči na sadržaj
Naslovnica » ESI fondovi » Prijava projekta

Prijava projekta

Informacije za potencijalne prijavitelje koji žele prijaviti projekt

Često se susrećemo s pitanjima potencijalnih prijavitelja: mogu li prijaviti svoju projektnu ideju, gdje da nađem natječaje, mogu li se ja prijaviti na neki od natječaja...

Ono što je potrebno napraviti kao prvi korak jest pronaći Poziv na dostavu projektnih prijedloga (kolokvijalno – natječaj) - prema kojem ste prihvatljiv prijavitelj i koji kroz opis prihvatljivih aktivnosti i troškova omogućava provedbu Vaše projektne ideje. Pozive objavljuju i sredstva dodjeljuju resorna ministarstva. Svi pozivi mogu se pronaći na stranici www.strukturnifondovi.hr.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga sadrže sve važne informacije o tome tko se može prijaviti, koje vrste troškova se mogu financirati kroz projekt, koje se aktivnosti mogu provoditi te koji su uvjeti financiranja. Također, uz uvjete za prijavu, definirani su i svi uvjeti odabira i provedbe projekta, tako da već kod same prijave na određeni poziv, možete saznati koja će pravila biti primjenjiva kroz cijelu provedbu projekta ukoliko Vaša projektna ideja bude odabrana i ugovor sklopljen.

Resorna ministarstva (Posrednička tijela razine 1) odgovorna su za definiranje uvjeta i objavu poziva, a to rade na osnovu Operativnog programa.

Operativni programi su dokumenti u kojima je određeno koja su područja financiranja kroz pojedini sektor, tko su potencijalni prijavitelji i dr.

Postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova temelje se upravo na ovim dokumentima. Ono što u njima nije određeno ne može se niti financirati!

Dokumente operativnih programa možete pronaći ovdje.

SAFU je jedna od strana potpisnica ugovora, a u strukturi provedbe Strukturnih fondova ima ulogu Posredničkog tijela druge razine. To znači da je primarno odgovorna za praćenje izvršenja ugovornih obaveza i ovjeravanje troškova. Ovisno o pojedinom pozivu, i različitom opsegu SAFU također radi i odabir projekata.

Nakon što pronađete natječaj čiji su prioriteti financiranja u skladu s ciljevima i misijom Vašeg projekta, treba dobro proučiti natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce te pripremiti projektni prijedlog prema zadanim obrascima. Prije nego što dostavite prijavu na natječaj u nadležnu instituciju i u roku naznačenom u samom natječaju, dodatno provjerite je li sve ispravno ispunjeno i imate li potpunu dokumentaciju.

Na taj način ćete osigurati da vaš prijedlog ne bude odbačen zbog administrativnih ili tehničkih razloga poput nepotpune dokumentacije, ili nedostatka izvornih dokumenata.

Savjeti kako do EU fondova 

Povratak na vrh