Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Bilten » Bilten br. 4/2021 » Uloga SAFU-a u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Bilten br. 4/2021

Uloga SAFU-a u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Uloga SAFU-a u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) osnovni je dokument za korištenje sredstava dostupnih Republici Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, osmišljenog kako bi se europsko gospodarstvo što prije oporavilo od pada uzrokovanog pandemijom koronavirusa.  Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iz NPOO-a izražena u kunama, bez PDV-a, iznosi 48,2 milijarde kuna, sastoji se od 76 reformi i 146 investicija, a usvojen je od Vlade Republike Hrvatske te odobren od strane Europske komisije u srpnju 2021. 

Hrvatski Plan oporavka i otpornosti usklađen je s nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i s europskim prioritetima usmjerenim na digitalnu i zelenu tranziciju, koji se zasnivaju na modernizaciji gospodarstva i društva na temelju većeg ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Prioriteti su pretočeni u obvezujući okvir Mehanizma oporavka i otpornosti, koji određuje kako više od 20% odobrenih sredstava treba, kroz ulaganja i reforme, usmjeriti u digitalnu transformaciju, dok minimalno 37% sredstava treba biti usmjereno na zelenu tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena. Jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je pridonijeti ubrzanom gospodarskom rastu svih krajeva Republike Hrvatske.

Usklađeni s navedenim zadanim okvirom te specifičnim hrvatskim razvojnim potrebama, planirane reforme, mjere i investicije strukturirane su prema pet komponenti i jednoj inicijativi koje su odabrane kao ključna područja intervencije u narednom razdoblju. U obzir su uzeti i pravci razvoja Hrvatske utvrđeni aktualnim strateškim aktima kao i trenutna gospodarska situacija na terenu uzrokovana pandemijom COVID-19. Unutar svake komponente utvrđena je jedna ili više podkomponenti. Komponente NPOO-a su obuhvatile pet važnijih područja koje bi svojim realizacijama doprinijele poboljšanju života, kako pojedinca, tako i cijele zajednice.

Odlukom o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. SAFU je imenovan kao provedbeno tijelo za ukupno 50 investicija u okviru četiri komponente, odnosno pet podkomponenti NPOO-a, a sveukupni procijenjeni trošak investicija za koje je SAFU provedbeno tijelo iznosi 14.421.474.864 kuna:

1. Gospodarstvo
S reformama i investicijama u okviru prve komponente želi se doprinijeti poboljšanju konkurentnosti gospodarstva, uz jačanje poljoprivrede, prometnog sektora, energetike i zaštite okoliša kako bi se podigla razina održivosti turizma ulaganjem u kontinentalni turizam i produljenje turističke sezone.

G

C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava
Plan je financirati projekte kao što su uvođenje novog sustava elektroničke naplate cestarine, rekonstruirat će se i modernizirati željezničke pruge uz primjenu zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu, modernizirat će se i lučka infrastruktura, tramvajski promet, nabavljat će se putnički brodovi za obalni linijski promet, vozila na alternativni pogon za javni gradski prigradski promet itd.
Nositelj provedbe: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Procijenjeni trošak: 5.490.459.899 kuna
Razdoblje provedbe: 3/2021. - 6/2026.
Broj investicija: 21

C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma 
Predmetnim investicijama financirat će se regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.
Nositelj provedbe: Ministarstvo turizma i sporta
Procijenjeni trošak: 930.000.000 kuna
Razdoblje provedbe: 2/2020. - 6/2026
Broj investicija: 1

2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
U okviru druge komponente naglasak je stavljen na poboljšanju učinkovitosti javne uprave, pravosuđa i upravljanja državnom imovinom, kao i na kvaliteti te dostupnosti javnih usluga građanima te učinkovitoj borbi protiv korupcije.JU

C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave
Kroz digitalnu transformaciju društva i javne uprave provodit će se financiranje projekta za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za kućanstva na područjima na kojima nema širokopojasne mreže sljedeće generacije uz izgradnju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture.
Nositelj provedbe: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Za dvije investicije kojima će biti provedbeno tijelo SAFU, nositelji provedbe su MMPI i MRRFEU.
Procijenjeni trošak: 947.338.005 kuna
Razdoblje provedbe: 9/2021. - 6/2026.
Broj investicija: 2

3. Obrazovanje, znanost i istraživanje
Treća komponenta temelji se na jačanju sustava znanosti i obrazovanja, kao i na cjeloživotnom učenju, koje treba biti jedan od temelja konkurentnosti Hrvatske u godinama oporavka pred nama, uz poticanje deficitarnih zanimanja i izvrsnosti.O

C3.1. Reforma obrazovnog sustava
Financirat će se projekti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja predškolskih ustanova, osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave te srednjih škola. Financirat će se i digitalna preobrazba visokog obrazovanja ulaganjem u Network LAN, Network Wifi, opremanjem projektorima, kompjuterima, zvučnim sustavom te nabavom kamera, audio opreme i servera.
Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Procijenjeni trošak: 5.100.000.000 kuna
Razdoblje provedbe: 7/2018. - 8/2026.
Broj investicija: 4

4. Tržište rada i socijalna zaštita
Četvrta komponenta važna je za poticanje zapošljavanja, razvoj vještina za tržište rada, kao i za osnaživanje mirovinskog sustava te sustava socijalne skrbi, uz dodatne napore za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti.

5. Zdravstvo
Peta komponenta usmjerena je na dostupnost i održivost zdravstvenog sustava, uz njegovu daljnju modernizaciju za prevenciju i rano otkrivanje bolesti te razvoj telemedicine i medicinske robotike.

Z

C5. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava 
Za kvalitetnije i dostupnije zdravstvo bit će omogućeno financiranje projekta kao što su uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu te pružanje ambulantne izvanbolničke primarne zdravstvene zaštite u mobilnim ambulantama. Modernizirat će se zdravstvene usluge u više bolnica diljem RH, nabaviti potrebni dijagnostički medicinski uređaji, medicinska i nemedicinska oprema, ulagati u telekardiološke i teletransfuzijske usluge, a određene operacijske dvorane opremit će se robotskom kirurgijom. 
Nositelj provedbe: Ministarstvo zdravstva
Procijenjeni trošak: 1.953.676.960 kuna
Razdoblje provedbe: 2/2020. - 6/2026.
Broj investicija: 22

6. Inicijativa: Obnova zgrada
Inicijativa za obnovu zgrada važna je sastavnica održivog razvoja Hrvatske te uključuje dekarbonizaciju zgrada i energetske uštede u zgradarstvu, protupotresnu obnovu Zagreba i okolice, jačanje sposobnosti za djelovanje kod prirodnih katastrofa i obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra.
Reforme i ulaganja u okviru svih komponenti i inicijative pridonijet će ublažavanju posljedice krize, kao i oporavku, otpornosti i konkurentnosti gospodarstva.

Bilten
Povratak na vrh