Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Bilten » Bilten br. 4/2021 » Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica

Bilten br. 4/2021

Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica

Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica

1. Čestitamo na uspješnom završetku projekta “Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica“ i otvaranju Centra za posjetitelje Medvedgrad! Medijski je nazivan novom kulturnom atrakcijom grada Zagreba. Koji je značaj Centra za posjetitelje Medvedgrad na lokalnoj i široj razini?

Medvedgrad je jedan od najvećih hrvatskih srednjovjekovnih plemićkih gradova izgrađen 1254. godine na inicijativu biskupa Filipa na vrhu Malog Plazura, brijega s južne strane Medvednice, a svrha je bila obrana Kaptola i biskupskih posjeda.  Zatečeno stanje Medvedgrada 2010. godine, kada je dodijeljen Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica na upravljanje, u tehničkom smislu, nije bilo zadovoljavajuće. S obzirom da je Medvedgrad bio suočen s ozbiljnim problemima na razini cijelog arhitektonskog sklopa, bilo je neophodno provesti hitne mjere sanacije zbog očuvanja Medvedgrada kao kulturnog dobra i stvoriti uvjete za nesmetano korištenje i posjećivanje lokaliteta.

Rekonstrukcijom i unutarnjim uređenjem Medvedgrad je postao jedinstveni primjer prenamjene srednjovjekovnog „burga“ (kulturnog dobra) u suvremeni centar za posjetitelje. Uspostavljena je najviša razina izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. Istovremeno Centar za posjetitelje Medvedgrad sadrži i osmišljeni sustav za održivo upravljanje i korištenje prirodne baštine, upravljanje posjetiteljima unutar Parka prirode Medvednica, kao mjesta turističke atrakcije i javnog mjesta edukativno-izložbene namjene, a koja povezuje lokalne atrakcije i prirodne te povijesne znamenitosti.

Završetkom projekta i otvorenjem Centra dokazali smo kako naš mali tim može uspješno voditi ovako složeni infrastrukturni projekt sufinanciran sredstvima EU fondova, uspješnim provođenjem svih planiranih projektnih aktivnosti.

Značajnu ulogu za raspisivanje natječaja ove vrste i provođenje Projekata, koji je najveći i najzahtjevniji u povijesti našega Parka, ali i svim ostalim parkovima prirode i nacionalnim parkovima, imalo je naše Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pružajući priliku da na taj način poboljšamo naše posjetiteljske kapacitete. Zajednička pozitivna sinergija svih u ovom Projektu, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, polučila je rezultate koje danas vidimo.

Nakon mnogih izazova u protekle četiri godine vrlo smo ponosni jer otvorenjem Centra za posjetitelje Medvedgrad Hrvatska dobiva jedan novi ekološki, turistički i gospodarski sadržaj.

2. Koje prednosti završetak Projekta i rekonstrukcija Medvedgrada ima za Park prirode Medvednica, grad Zagreb i Hrvatsku?

Završetkom projekta, koji je uključivao rekonstrukciju i opremanje Medvedgrada te mnoge druge pridružene aktivnosti, Javna ustanova Park prirode Medvednica stvorila je uvjete da različitim interpretativnim načinima upravlja posjetiteljima, potiče na boravak u prirodi, nudeći edukativne sadržaje za razvijanje svijesti o prirodnim i kulturnim vrijednostima, pružajući cjelovitu ponudu posjetiteljima i turistima koji borave u Parku. Sanacijom Medvedgrada zaustavljeno je daljnje propadanje zaštićenog kulturnog dobra, uspostavljeni su novi sadržaji kao što su postavljanje obavijesnih i interpretativnih ploča, putokaza, brojača prometa, nabavljeni su električni bicikli, dizajnirane su i izrađene interaktivne igračke i osmišljeni novi edukativni sadržaji. U okviru Centra za posjetitelje s pripadajućim sadržajima ostvaruju se zadani ciljevi koji se odnose se na zaštitu, valorizaciju, edukaciju i promicanje održivog upravljanja odredištem prirodne baštine, zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa na području Parka prirode Medvednica, čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem. Zagreb i Hrvatska dobili su novi interaktivni Centar koji Zagreb i Park prirode Medvednica stavljaju na novu mapu svjetskih prirodnih i edukativnih destinacija za budućnost.

3. Kada je otvoren Centar za posjetitelje Medvedgrad i kada je završio vaš Projekt?

Centar za posjetitelje Medvedgrad otvoren je 22. listopada 2021. godine u sklopu projektne aktivnosti svečanog otvorenja, a projekt je završio 30. studenoga 2021. godine, predajom zadnjeg izvještaja Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

4. Koje biste zanimljivosti izdvojili o samom projektu?

U provedbi Projekta imali smo nekoliko nepredvidivih okolnosti koje su uvjetovale kašnjenje završetka građevinskih radova, obzirom da smo kao jedan od uvjeta dobili obvezu provođenja arheoloških istraživanja od strane nadležne institucije. Provođenje arheoloških radova je također kasnilo. Epidemija COVID-19 od ožujka 2020. godine značajno se odrazila na provedbu projekta kroz otežanu komunikaciju i nemogućnost održavanja koordinacija na gradilištu, internih sastanaka kao i potrebnih sastanaka s ugovorenim pružateljima usluga i dobavljačima robe. Nadalje, zbog potresa 22. ožujka 2020. bio je otežan pristup Medvedgradu, zbog čega su djelatnici Muzeja grada Zagreba, koji su započeli s arheološkim istraživanjima, imali dodatno radno opterećenje zbog nužnih i neodgodivih pregleda oštećenih objekata na području Zagreba koji su u njihovoj nadležnosti. Novonastale okolnosti utjecale su i na stvaranje novih uvjeta u budućem Centru za posjetitelje te smo sukladno smjernicama EU-a i Općim preporukama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za turistički sektor, odlučili poboljšati ventilaciju, odnosno grijanje i hlađenje u objektima kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti u pogledu temperature i vlažnosti zraka. Za uvođenje sustava ventilacije bilo je nužno prvotno osigurati financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije i projektantskog nadzora, a kada je nakon gotovo više od godinu dana dobivena suglasnost na idejni projekt te ishodovana suglasnost nadležnog konzervatorskog ureda za izvedbeni projekt, sve je krenulo s velikim radnim elanom. Veliki utjecaj na dinamiku provođenja Projekta imali su konzervatori, ali i novonastale okolnosti na koje nismo mogli utjecati.

5. Koje još projekte provodite sufinancirane iz EU fondova? 

Sada sudjelujemo na projektima „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ i „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ KK.06.5.2.06.0001, a pri završetku smo s projektom SINCERE.

6. Prema Vašem mišljenju kolika je važnost EU fondova za razvojne projekte? 

Za našu zemlju, ali i za sve članice EU, velika je važnost EU fondova za razvojne projekte. Tim sredstvima kontinuirano se osigurava financiranje različitih projekata usmjerenih na poboljšanje kvalitete života, ali i ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske. Zahvaljujući fondovima Europske unije u Hrvatskoj su stvorene brojne nove poslovne mogućnosti, uložena su značajna sredstva u znanstvena istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije, obnovljena je kulturna baština i očuvana prirodna, izgrađena je nova prometna infrastruktura, izgrađeni su novi studentski domovi, opremljeni novi domovi zdravlja i bolnice. U ovim navedenim prednostima treba naglasiti kako je za kvalitetnu i uspješnu pripremu te provedbu projekata Europske unije potrebno imati obučene i dobro informirane ljude koji znaju voditi projekte u skladu s europskom procedurom.

Bilten
Povratak na vrh