Preskoči na sadržaj

Bilten br. 2/2021

Veleučilište u Karlovcu

1. Za početak, predstavite nam ukratko projekt „Atrij znanja“.

Veleučilište u Karlovcu od lipnja 2018. godine provodi Projekt „Atrij znanja“ financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija".

Ukupna vrijednost Projekta je 39.051.385,32 kuna, od čega dio EU financiranja iznosi 37.837.729,07 kuna, što ga čini najvećim Projektom financiranim EU sredstvima, na području grada Karlovca.

Glavni projektne aktivnosti su:

1) rekonstrukcija zgrade Veleučilišta u svrhu unapređenja znanstveno istraživačke infrastrukture,

2) nabava i stavljanje u funkciju opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije – pivarstva te

3) aktivnosti organizacijske reforme znanstveno istraživačkih kapaciteta VUKA u području prehrambene tehnologije.

U sklopu Projektnog elementa 1, od prosinca 2018. godine, provodili su se građevinski radovi na rekonstrukciji zgrade Veleučilišta na Strossmayerovom trgu, koji su obuhvatili adaptaciju i proširenje mini pivovare, uređenje novog kemijskog, mikrobiološkog i senzornog laboratorija, natkrivanje atrija i uređenje potkrovlja s knjižnicom, uređenje energetske ovojnice i izmjenu stolarije te uređenje unutrašnjosti atrija s Interpretacijskim centrom.

U sklopu projektnog elementa 2 provele su se procedure za nabavu i instalaciju opreme mini pivovare - varionice, opremanje kemijskog i mikrobiološkog laboratorija, praktikuma, laboratorija za senzorsku analizu i kabineta za projektnu nastavu te knjižnice. Oprema je uspješno nabavljena, dostavljena i montirana u zgradi Veleučilišta u Karlovcu u ožujku 2021. godine.

U sklopu projektnog elementa 3 planirano je 6 aktivnosti vezanih uz organizacijsku reformu:      

 1. Izrada strateškog programa znanstvenih istraživanja i razvoj istraživačkog profila prehrambene tehnologije;

2. Izrada plana internacionalizacije Odjela za prehrambenu tehnologiju VUKA;

3. Izrada kataloga usluga namijenjenog poslovnom sektoru;

4. Izrada smjernica za razvoj programa obrazovanja;

5. Jačanje kapaciteta stručnog istraživačkog kadra;

6. Izrada programa za obrazovanje odraslih (formalnih i neformalnih).

Provedba projektnog elementa 3 doprinjela je postizanju sljedećih aktivnosti: izrađen je strateški program stručno-znanstvenih istraživanja i istraživačkog profila Odjela prehrambene tehnologije, izrađen je katalog usluga namijenjen poslovnom sektoru, izrađen je plan internacionalizacije odjela prehrambene tehnologije te smjernice za razvoj programa obrazovanja.

Aktivnosti „Jačanje kapaciteta stručnog i istraživačkog kadra“ te aktivnost „Izrada programa za obrazovanje odraslih“, realizirat će se do kraja izvještajnog razdoblja 1.4.2025. godine.

Aktivnosti promocije projekta vezane su uz održanu početnu i završnu konferenciju za medije, objave vijesti o projektu u lokalnim medijima te na internetskoj i Facebook stranici VUKA. Izrađen je vizualni identitet projekta, tiskano je 1000 letaka, izrađeni su roll-up banneri na hrvatskom i engleskom jeziku te privremena i trajna informativna ploča.

Uspješnoj provedbi projekta doprinjeo je projektni tim od 11 članova, koji je kontinuirano provodio monitoring projekta na tjednoj ili mjesečnoj osnovi.

2. Koje pripremne aktivnosti ste vi kao korisnik poduzeli za što uspješnije savladavanje eventualnih prepreka koje se događaju tijekom provedbe projekata?

Kvalitetna priprema projekta je jedan od preduvjeta uspješne provedbe. Tijekom pripreme projekta koristio se participativan pristup svih dionika: nastavno osoblje, poduzetnici, konzultanata za izradu projekata i studije izvedivosti i projektanti,  koji su radili na idejnom i glavnom projektu, prilikom čega je bio osiguran kontinuitet njihovog sudjelovanja kroz cijelo pripremno razdoblje. U razvoj projektne ideje i podršku projektantima i savjetnicima za pripremu studije izvodljivosti bio je uključen veliki broj zaposlenika Veleučilišta u Karlovcu, čime je osiguran osjećaj vlasništva nad projektom.

3. Što biste, na temelju svog dosadašnjeg iskustva, poručili drugim korisnicima projekata? Na koji način se dobrim planiranjem može prevenirati eventualna otežana provedba projekta?

Kvalitetnim planiranjem smanjena je razina pojave rizika, koji mogu ugroziti uspješnu provedbu projekta.

4. Koji dio provedbe projekta vam je dosad bio najizazovniji? 

Provedba procedura otvorenih postupaka javne nabave velike vrijednosti, posebno građevinskih radova na rekonstrukciji zgrade Veleučilišta u Karlovcu, s obzirom da je zgrada izgrađena u 17. stoljeću te je tijekom cijele provedbe Ugovora o građenju postojala dodatna bojazan o mogućim neplaniranim troškovima.

Opširnije
Povratak na vrh