Preskoči na sadržaj
Home » Calendar

Calendar - All activities

25. – 26.11.2019.
Add to MS Outlook calendar

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
- „Razvoj E-usluga”
- „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima”
- ” ITU – Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek”
- „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama”, - „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini”,
- „Tehnička pomoć OP KiK 2014-2020”,
-„Izravna dodjela, Regionalni transfuzijski centar KBC SPLIT”
- „ITU - Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split”
- „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema”

November
Scroll to top