Sustav provedbe Twinninga

U organizaciji i provedbi Twinninga zajednički sudjeluju:

 1. Zemlja članica EU
 2. Zemlja korisnica Twinning projekta
 3. Europska komisija

Uloge sudionika u Twinningu

Zemlja članica EU

Sa strane zemlje članice u provedbi Twinning projekta sudjeluje institucija u okviru javne uprave zemlje članice. Projektni tim čine:

 • Voditelj projekta – visoki državni službenik u državi članici, koji je u mogućnosti pružiti institucionalnu potporu projektu i osigurati njegovu uspješnu provedbu;
 • Dugoročni savjetnik za Twinning (Resident Twinning Advisor / RTA) – državni službenik institucije zemlje članice, koji se premješta na rad u korisničkoj instituciji za vrijeme trajanja projekta. RTA predstavlja okosnicu Twinning projekta, a o njegovoj stručnosti, fleksibilnosti i predanosti ovisi uspjeh projekta;
 • Kratkoročni stručnjaci – izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti i u suradnji s korisničkom institucijom ostvaruju obvezne rezultate projekta.

Važnu ulogu imaju i Nacionalne kontakt točke za Twinning (NCP), koje su osnovane u svim državama članicama EU. NCP je središnja točka komunikacije između Europske komisije i zemlje članice, kao i između nacionalnih kontakt točaka ostalih zemalja korisnica i zemalja članica EU. NCP države članice ima središnju ulogu u promociji i koordinaciji Twinning projekta, a posebno u komunikaciji, kanaliziranju informacija u različitim fazama Twinning projekta (npr. zaprima i prosljeđuje pozive na dostavu ponuda za sudjelovanje u Twinning projektima zainteresiranim institucijama).

Zemlja korisnica Twinning projekta

U zemlji korisnici u provedbi Twinning projekta sudjeluju korisničke institucije (najčešće ministarstva ili državne agencije) koje imenuju stručnjake koji će raditi na projektu:

 • Voditelj Twinning projekta (obično državni dužnosnik koji svojim položajem može osigurati adekvatnu provedbu projekta);
 • Suradnik Dugoročnog savjetnika za Twinning (RTA counterpart);
 • Suradnici kratkoročnim stručnjacima u okviru projekta.

U provedbi Twinning projekta sudjeluje i nadležno provedbeno tijelo (SAFU), koje u decentraliziranom sustavu provedbe projekata ima ulogu ugovornog tijela, koje potpisuje ugovor s institucijom zemlje članice.

Dužnosti Nacionalne kontakt točke za Twinning u zemlji korisnici:

 • Centralna točka komunikacije između Europske komisije i zemlje korisnice, kao i između nacionalnih kontakt točaka ostalih zemalja korisnica i zemalja članica EU;
 • Usmjerava informacije korisničkim institucijama i pruža pomoć u svim fazama Twinning projekta;
 • Koordinira administraciju svih aktivnosti u okviru Twinning projekta i rješava eventualne administrativne prepreke;
 • Pomaže korisničkim institucijama u provedbi proceduralnih, financijskih i tehničkih odredbi Priručnika za Twinning.

Europska komisija

Europska komisija ima važnu ulogu u različitim fazama životnog ciklusa Twinning projekta. Zadaci Europske komisije su:

 • Postavljanje prioriteta u raspodjeli EU sredstava za Twinning projekte i programiranje u okviru odgovarajućih financijskih instrumenata (npr. IPA, Prijelazni instrument);
 • Postavljanje pravnog, financijskog i proceduralnog okvira za Twinning projekte u cilju osiguranja transparentnosti i jedinstvene provedbe, te koordinacije svih dionika;
 • Formalno ocjenjivanje detaljnog Plana rada putem Upravljačkog odbora i procjena vjerodostojnosti u odnosu na ciljani rezultat;
 • Provođenje uvodnog treninga za RTA-a u Bruxellesu, praćenje i ocjena tijeka projekta putem propisanih privremenih izvješća te završnog izvješća;
 • Administrativna potpora, uključujući opću koordinaciju, savjetovanje o pravilima i postupcima, tumačenje Twinning priručnika te općenita potpora provođenju projekata.

Stranice Europske komisije na kojoj se nalaze informacije u svezi Twinning instrumenta:

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

Povratak na vrh