SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Strukturni instrumenti

Programsko razdoblje 2014-2020

Dostupna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose 10,676 milijardi eura.

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu, krovni strateški dokument Republike Hrvatske za korištenje navedenih sredstava. Sporazumom se pruža okvir za korištenje:

  • 8,397 milijardi eura za ciljeve kohezijske politike
  • 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj
  • 253 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.  

U prosincu 2014. Hrvatska je dobila odobrenje Europske komisije za korištenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Nakon odobrenja, kao i drugim državama članicama, predstoji nam dobiti akreditaciju za sustav upravljanja i kontrole, te započeti s objavom natječaja i ugovaranjem projekata.

Raspodjela alokacije iz ESI fondova za RH 2014.-2020.

ESI fond

Alokacija (EUR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
     4.321.499.588
Kohezijski fond
     2.559.545.971
Europski socijalni fond (ESF)
     1.516.033.073
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
     2.026.222.500
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)
        252.643.138

UKUPNO

 10.675.944.270

Više informacija dostupno je na http://www.strukturnifondovi.hr/esi-fondovi-2014-2020

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541