SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Strukturni instrumenti

Programsko razdoblje 2007-2013

S obzirom da je jedan od ciljeva Unije promicanje sveukupnog skladnog razvoja i jačanja gospodarske i socijalne kohezije smanjivanjem razlika u razvoju među regijama, pristupanjem u članstvo Europske unije Republici Hrvatskoj su na raspolaganje stavljeni Strukturni instrumenti - Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond.

Iako su strukturni fondovi dio proračuna EU-a, način na koji se oni koriste temelji se na sustavu zajedničke odgovornosti između Europske komisije i nacionalnih nadležnih tijela. Tako SAFU u sustavu upravljanja strukturnim instrumentima ima ulogu Posredničkog tijela razine 2. Naime, Upravljačko tijelo (različite institucije za svaki pojedini Operativni program) je povjerilo SAFU obavljanje određenih poslova iz vlastite nadležnosti, a koji su vezani uz sustav upravljanja strukturnim instrumentima.

Što to konkretno znači za korisnike bespovratnih sredstava?

Procesi u kojima SAFU sudjeluje vezani su definiranje kriterija prihvatljivosti kod pripreme poziva za dostavu projektnih prijedloga, u čijoj provjeri i sudjeluje prilikom procesa vrednovanja projektnih pijedloga. Nadalje, SAFU je i jedan od potpisnika ugovora o bespovratnim sredstvima pa tako i intenzivno sudjeluje u praćenju provedbe tih ugovora. Najobuhvatnija je funkcija SAFU u ovom programskom razdoblju ipak provedba kontrole prihvatljivosti troškova i zahtjeva za nadoknadom sredstava koje podnose korisnici. U skladu s tom funkcijom, SAFU nerijetko posjećuje projekte na terenu i vrši kontrole koje su vezane uz provedbu aktivnosti i usklađenost procesa predviđenih u ugovoru sa onime što je provedeno na terenu.

Svakako uz sve kontrole koje SAFU provodi, naši djelatnici vrlo rado će vam pružiti podršku vezanu uz sve nedoumice koje se mogu pojaviti prilikom provedbe ugovorenih aktivnosti ili procesa izvještavanja i nadoknade troškova te vam dati sve potrebne upute kako biste svoj projekt proveli što uspješnije.

Kome se obratiti kada ste u nedoumici?

Jeste li znali da:

  • SAFU trenutno prati provedbu više od 185 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju u okviru strukturnih instrumenata
  • Tijekom 2015. godine 161 puta smo posjetili naše projekte na terenu
  • Djelatnici SAFU su od ulaska Hrvatske u Europsku uniju do travnja 2016. održali 27 radionica za korisnike na kojima su dali upute važne za uspješnu provedbu projekata

Dokumenti:

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Zakon o izmjenama i dopunama zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Uredba o sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541