SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u Hrvatskoj

Strukturni instrumenti

Strukturni instrumenti

Europska unija radi jačanja svoje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, nastoji smanjiti razlike u razinama razvijenosti različitih regija te zaostalost regija koji su u najnepovoljnijem položaju. Ulaskom u članstvo Europske unije, Republika Hrvatska je postala korisnicom sredstava iz europskih strukturnih instrumenata.

Pet glavnih fondova rade zajedno na podržavanju gospodarskog razvoja diljem država EU, u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. To su Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond (ESF) , Kohezijski fond (CF) , Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF).

Svaka regija EU može imati koristi od ERDF-a i ESF-a. Međutim, samo manje razvijene regije mogu dobiti potporu iz Kohezijskog fonda.

Europski fond za regionalni razvoj - ima za cilj ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteže između njezinih regija. ERDF također posvećuje posebnu pažnju konkretnim teritorijalnim karakteristikama. Djelovanje ERDF-a oblikovano je tako da smanji gospodarske, ekološke i socijalne probleme u urbanim područjima, s posebnim fokusom na održivi urbani razvoj. Također,  uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, investicije u proizvodnji s ciljem otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Europski socijalni fond - namijenjen je smanjivanju razlika u prosperitetu i životnom standardu između zemalja članica EU i njihovih regija, te time doprinosi promicanju gospodarske i socijalne kohezije. Usmjeren je ka financiranju aktivnosti koje promiču zapošljavanje u EU te pomažu tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima. Također, namjena mu je i ulaganje u ljude, s fokusom na poboljšanje mogućnosti zaposlenja i obrazovanja diljem Europske unije. On također ima za cilj poboljšati položaj najugroženijih stanovnika kojima prijeti siromaštvo.

Kohezijski fond - namijenjen je državama članicama čija je vrijednost bruto nacionalnog proizvoda (BNP) po stanovniku manja od 90 % prosjeka EU-a. On služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika, kao i promicanju održivog razvoja. Njegova namjena je također i financiranje velikih infrastrukturnih projekata na području prometa, energetike i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske unije.

Dokumenti:

Strategija Europa 2020
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541